0

قرآن کریم 15سطر عثمان طه بدون ترجمه که در قطع پالتویی ویژه استفاده عموم زائران و مجاوران عرب زبان حرم مطهر علی بن موسی الرضا(ع) ارائه می شود.

0

قرآن حکیم با دو ترجمه آیت الله مشکینی و آیت الله مکارم شیرازی به صورت 15 سطر و ختم به آیه عرضه شده است.