0

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کلام و عقائد (ورودی 1393) با عنوان: "بررسی تطبیقی مسئله وحی از دیدگاه فیلسوفان نوصدرایی قم و اندیشمندان مدرسه خراسانی"

0

مقاله تحقیق پایانی خانم فاطمه قربانی با عنوان رابطه ایمان با علم و عمل از دیدگاه قرآن و روایت

0

این پایان نامه توسط طلبه سطح 3 رشته تفسیر و علوم قرآنی موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه تدوین گردیده است .
استاد راهنمای پایان نامه: حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر حسینی رامندی

0

پایان نامه حاضر توسط خانم زینب جهان بینی از طلاب سطح 2 موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه تدوین گردیده است.
استاد راهنمای پایان نامه: حجت الاسلام و المسلمین آقای مهدی زندیه

0

تحقیق پایانی حاضر توسط خانم حميده شريفی از طلاب سطح 2 موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه تدوین گردیده است.
استاد راهنمای پایان نامه: حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد مهدی گرجيان