واقع گرایی قصص قرآن
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه
تعداد بازدید: 195

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

این پایان نامه توسط طلبه سطح 3 رشته تفسیر و علوم قرآنی موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه تدوین گردیده است .
استاد راهنمای پایان نامه: حجت الاسلام و المسلمین حسین شیرافکن
استاد داور: جناب آقای صالح قنادی

چکیده یا فهرست: 

به دنبال آنکه عدهای از نواندیشان در عرصه قرآن، برآن شدند تا با انگیزه دفاع از ساحت آیات الهی در مقابل برخی شبهات، قائل به نگاه خاصِّ ادبی، در نقل داستان‌های این کتاب الهی شده و به دنبال آن واقع‌نمایی این داستان‌ها را انکار کنند. عدهای از دلسوزان و مدافعان حریم وحی نیز، در پاسخ به شبهات این گروه، به دفاع پرداخته و سعی در اثبات واقع‌نمایی قصص قرآنی کردند. از جمله‌یِ این نواندیشان، جناب «محمد احمد خلف الله» است که، با تبعیت از مکتب فکری استادش «امین خولی»، با تقسیم داستان‌های قرآن به سه نوع اسطوره‌ای، تمثیلی و تاریخی سعی دارد تا با فنّی و ادبی قلمداد کردن این داستان‌ها، عنصر خیال را در آنها جاری کرده و قائل به غیر واقع‌نمایی این داستان‌ها گردد.
رساله حاضر با هدف دفاع از ساحت وحی الهی، در قالب قصص قرآنی، به دنبال آن است تا ضمن تبیین و بررسی دیدگاه موافقان ومخالفان، نظراتی که در این زمینه بیان شده وسپس عواملی که منجربه انگاره غیر واقع نما می گردد را مورد بررسی وبه آنها پاسخ داده و به دنبال آن با استفاده از ادله عقلی ونقلی، بطلان این اندیشه را به اثبات رساند.
پس خصوصیات قرآن واهداف بلند الهی از نقل این داستان‌ها و همچنین اکتشافات بیرونی و آثار به دست آمده از حفّاری‌های باستان‌شناسی در مناطق مختلفِ وقوع قصص، همگی تحقق خارجی این رخدادها را اثبات می‌نماید.

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
نوع مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
نویسنده یا نویسندگان: 
استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
استاد داور: