مجموعه آثار آیت‌الله محمدهادی معرفت

نمایه موضوعی آثار علوم قرآنی آیت الله معرفت (ره)
متن کامل 10 جلد کتاب التمهید فی علوم القرآن، که یکی از آثار برجسته در حوزه علوم قرآنی می باشد.
ارائه متون فوق به همراه کتابشناسی تحلیلی و توصیفی و فهرست آیات و عناوین.
بیش از 8000 اصطلاح در حوزه علوم قرآنی به همراه ارجاعات و نمایه ها در کتاب التمهید.
حدود 390 مستند اعلام از اسامی بکار رفته در کتاب التمهید به همراه مترادفات.
حدود 5000 نمایه و چکیده از متون التمهید به همراه آدرسهای هر یک در کتاب فوق.

قرآن سراج

قرآن سراج شامل متن قرآن به همراه چندین ترجمه به فارسی و زبان های خارجی، تفسیر و صوت قرآن در بستر اندروید می باشد که در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) با همکاری اداره فناوری اطلاعات پژوهشگاه تولید و بصورت رایگان ارائه گردیده است.

اشتراک در RSS - اردو