اعضای سامانه دستاوردهای قرآنی


 • اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • تصویر boqmech
  اداره پژوهش اداره‌کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان‌ رضوی
 • تصویر o.ostadi
  پژوهشکده اسلام تمدنی
 • تصویر morefa
  اداره برنامه ریزی و فناوری آموزشی اداره کل آموزش خراسان
 • تصویر dtetehran
  دفتر تبلیغات اسلامی نمايندگي تهران
 • تصویر bou
  دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 • تصویر feqh
  پژوهشکده فقه و حقوق
 • تصویر islamicdoc
  پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
 • تصویر majlesi
  مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی(ره) وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
 • تصویر balagh
  معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی
 • تصویر majaziesf
  اداره فضای مجازی دفتر تبلیغات اصفهان
 • تصویر adeneh93
  موسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
 • تصویر masoumiyeh
  موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه
 • تصویر pasokhgoo
  مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
 • تصویر quran
  پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن