نشست جایگاه زیباشناسی و هنر در قرآن کریم

برگزاری نشست تخصصی زیباشناسی و هنر در قرآن کریم در دانشگاه هنر اصفهان با حضور دکتر موسوی گیلانی و طلاب خواهر اصفهان

مبانی اندیشه سیاسی در آیات مکّی

تاکنون در خصوص اندیشه سیاسی در اسلام نگرش های متفاوتی شکل گرفته است. برخی از مستشرقان اسلام اولیه را عاری از سیاست دانسته و بر این باورند که اسلام در پی تحولاتی که پس از هجرت نبی رخ داد سیری تکاملی به خود گرفت و وارد عرصه سیاست شد. معدود اندیشمندان معاصر عرب نیز چنین می اندیشند. گروهی دیگر منعکس نشدن اندیشه سیاسی در دوره مکی را ناشی از فراهم نبودن شرایط می دانند و نه سیاسی نبودن اسلام در آن عهد.
نوآوری اثر حاضر در استدلال نویسنده بر این امر است که اندیشه سیاسی در اسلام بخشی از آموزه های نخسنین اسلامی است و پیامبر گرامی برای تحقق آن در صدد تاسیس حکومتی در مکه برآمد.

مبانی معرفتی تفسیر سیاسی قرآن

تحولات سیاسی اجتماعی معاصر توجه و اقبال قرآن پژوهان به سیاست را افزون ساخته است. تبیین دیدگاه قرآن کریم درباره سیاست، تفسیر سیاسی را به مثابه رویکردی خاص در تفسیر قران کریم به دنبال داشته است. امروزه می توان با چنین رویکردی به سیاست قرآن نگریست. اثر حاضر به مثابه درآمدی بر تفسیر سیاسی قرآن درباره مفهوم و مبانی تفسیر سیاسی بحث کرده است و از مفاهیم بنیادی سیاسی در قرآن الگوی خط مشی های سیاسی در قرآن و گونه شناسی آموزه های سیاسی قرآن سخن رانده است.

بررسی تطبیقی مسئله وحی از دیدگاه فیلسوفان نوصدرایی قم و اندیشمندان مدرسه خراسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کلام و عقائد (ورودی 1393) با عنوان: "بررسی تطبیقی مسئله وحی از دیدگاه فیلسوفان نوصدرایی قم و اندیشمندان مدرسه خراسانی"

آراء و اندیشه های کلامی ابونضرمحمد‌بن مسعود عیاشی در "کتاب التفسیر"

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته کلام و عقائد(ورودی 1393) با عنوان: " آراء و اندیشه های کلامی ابونضرمحمد‌بن مسعود عیاشی در "کتاب التفسیر" "

نهاد خانواده در سوره‌های مدنی (چهار سال پایانی)

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته تفسیر اثری(ورودی 1393)، با عنوان:نهاد خانواده در سوره‌های مدنی (چهار سال پایانی)، تدوین: محمد ترکیان ولاشانی

احسان در خانواده از دیدگاه قرآن با تکیه بر روایات تفسیری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته تفسیر اثری (ورودی 1393)، با عنوان:احسان در خانواده از دیدگاه قرآن با تکیه بر روایات تفسیری، تدوین: احمد رضا فلاح

اشتراک در RSS - بزرگسال