مبانی اندیشه سیاسی در آیات مکّی

تاکنون در خصوص اندیشه سیاسی در اسلام نگرش های متفاوتی شکل گرفته است. برخی از مستشرقان اسلام اولیه را عاری از سیاست دانسته و بر این باورند که اسلام در پی تحولاتی که پس از هجرت نبی رخ داد سیری تکاملی به خود گرفت و وارد عرصه سیاست شد. معدود اندیشمندان معاصر عرب نیز چنین می اندیشند. گروهی دیگر منعکس نشدن اندیشه سیاسی در دوره مکی را ناشی از فراهم نبودن شرایط می دانند و نه سیاسی نبودن اسلام در آن عهد.
نوآوری اثر حاضر در استدلال نویسنده بر این امر است که اندیشه سیاسی در اسلام بخشی از آموزه های نخسنین اسلامی است و پیامبر گرامی برای تحقق آن در صدد تاسیس حکومتی در مکه برآمد.

مبانی معرفتی تفسیر سیاسی قرآن

تحولات سیاسی اجتماعی معاصر توجه و اقبال قرآن پژوهان به سیاست را افزون ساخته است. تبیین دیدگاه قرآن کریم درباره سیاست، تفسیر سیاسی را به مثابه رویکردی خاص در تفسیر قران کریم به دنبال داشته است. امروزه می توان با چنین رویکردی به سیاست قرآن نگریست. اثر حاضر به مثابه درآمدی بر تفسیر سیاسی قرآن درباره مفهوم و مبانی تفسیر سیاسی بحث کرده است و از مفاهیم بنیادی سیاسی در قرآن الگوی خط مشی های سیاسی در قرآن و گونه شناسی آموزه های سیاسی قرآن سخن رانده است.

فقه پژوهی قرآنی

یکی از پررونق ترین و قدیمی ترین رشته های علوم قرآنی، فقه پژوهی قرآنی است که از دیر زمان با عنوان مستقل تفسیر آیات الاحکام و فقه القرآن مطرح بوده است. نوشته حاضر در نه فصل به توضیح و تنقیح برخی از مباحث مقدماتی و نظری فقه پژوهی قرآنی می پردازد.

اشتراک در RSS - کتاب