آراء و اندیشه¬های کلامی ابونضرمحمد‌بن¬مسعود عیاشی در "کتاب التفسیر"
2
Average: 2 (1 vote)
دسته بندی: علمی پژوهشی
ثبت کننده دستاورد: مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی(ره) وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
تعداد بازدید: 86

آراء و اندیشه¬های کلامی ابونضرمحمد‌بن¬مسعود عیاشی در "کتاب التفسیر"

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته کلام و عقائد(ورودی 1393) با عنوان: " آراء و اندیشه¬های کلامی ابونضرمحمد‌بن¬مسعود عیاشی در "کتاب التفسیر" "

دسته دستاورد: 
قالب دستاوردهای علمی پژوهشی: 
سال تولید دستاورد: 
زبان دستاورد: 
تناسب دستاورد با مباحث قرآنی: 
رده بندی مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
نویسنده یا نویسندگان: 
تعداد صفحات: 
172
چکیده مقاله یا فهرست کتاب: 

محمد بن مسعود عیاشی یکی از دانشمندان به نام شیعه در دوران غیبت صغری در منطقه سمرقند و ماوراء النهر است که تحقیقاتی گسترده در علوم مختلفی چون: فقه، حدیث وتفسیر داشته است.یکی از آثار مهم ایشان کتاب التفسیر است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان قرار گرفته و بیانگر باورهای ایشان در زمینه های علوم اسلامی به خصوص آرای کلامی است. در این نوشتار سعی شده است با روش کتابخانه ای به توصیف وتحلیل آراء واندیشه های کلامی ایشان در کتاب التفسیر که جنبه روایی دارد، پرداخته شود. وی در مورد اصول عقاید از توحید تا معاد روایاتی که بیانگر باورهای اوست، گزینش و مطرح نموده است؛ که می توان به باور او به الهیات تفکیکی وسلبی، عینیت صفات و ذات، وجوب نبوت وامامت برخداوند از باب اتمام حجت بر خلق همراه با عصمت از خطا و اشتباه در دریافت وحی و رفتار، معاد جسمانی و وجود شفاعت با اذن الهی و شرایط، توسط پیامبر و ائمه رسید.
کلید واژه ها: عیاشی، آراء کلامی، توحید، نبوت، فرجام شناسی، عدل و امامت. 

فایل متن مقاله، کتاب یا پایان نامه: