ترجمه و نقد چهار فصل اول کتاب« هرمنوتیک قرآنی، طبرسی و مهارت تفسیر قرآن»
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی(ره) وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
تعداد بازدید: 179

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته تفسیر اثری(ورودی 1391)
با عنوان:ترجمه و نقد چهار فصل اول کتاب« هرمنوتیک قرآنی، طبرسی و مهارت تفسیر قرآن»
تدوین: سعید آخوندی

چکیده یا فهرست: 

پژوهش حاضر ترجمه و نقد چهار فصل نخست از کتاب «هرمنوتیک قرآنی، طبرسی و مهارت تفسیر قرآن» نوشته¬ی بروس فاج، اسلام شناس کانادایی است. وی دکترای خود را در رشته عربی و مطالعات اسلامی از دانشگاه هاروارد گرفته و در حال حاضر استاد ادبیات عرب در گروه زبان، ادبیات مدیترانه¬ای و ادبیات شرقی در دانشگاه ژنو است. از او کتاب¬ها و مقالات فراوانی در موضوعات قرآنی منتشر شده است.کتاب مذکور از سری مطالعات قرآنی است که زیر نظر اندرو ریپین در انتشارات راتلج به چاپ رسیده است.
محورهای اصلی بیان شده در چهار فصل نخست کتاب، از این قرار است:
وی در فصل ابتدایی ¬کتاب به تبیین شیوهای تفسیر متنی در اسلام می¬پردازد و پس از بررسی تعریف متن مقدس، تفسیر را از دیدگاه برخی صاحب نظران به بحث می¬گذارد. این فصل تفسیر متون مقدس اسلامی را با رویکرد بیرونی ملاحظه کرده به این منظور که مجمع البیان را در بافت وسیعی از فعالیت های تفسیری مشابه نشان دهد. فصل دوم کتاب به شرح حال نگاری طبرسی اختصاص داشته و به موشکافی شخصیت و آثار وی پرداخته است. در بخش پایانی فصل دوم، سه آیه مرتبط با دغدغه¬های شیعه در موضوع عدم تحریف قرآن، امامت و اهل بیت و موضوع رجعت بررسی شده است. در فصل سوم نویسنده سه موضوع مرتبط با تفسیر به طور عام و مجمع البیان به طور خاص را بررسی کرده است؛ او ابتدا مفهوم ماهیت زبانی که در مجامع علمی قرون وسطی رایج بوده است، را بررسی می‌کند، سپس تعریف‌های گوناگون علم و رابطه آن با تفسیر را مطرح می‌کند و در نهایت به نوع استدلال در مجمع البیان اشاره می‌نماید. در فصل چهارم دوگونه مختلف از تفسیر داستانی در سوره یوسف توضیح داده شده است. او از توضیح افزایشی که واکنشی است به عدم حضور اطلاعات لازم در متن قرآن و توضیح تفسیری که واکنشی است به وجود داشتن مطلبی خاص در قرآن، نام می‌برد. این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است: در بخش اول، کلیات پایان نامه ارائه گردیده، بخش دوم به ترجمه چهار فصل نخست کتاب اختصاص داده شده و بخش سوم این پژوهش برخی از مهم ترین دیدگاه¬های نویسنده را مورد نقد و تحلیل قرار داده است. از جمله¬ موضوعات نقد شده عبارتند از:عدم تحریف قرآن، شبهات مستشرقان در موضوع نسخ، مجمع البیان رونوشتی از تبیان شیخ طوسی، نوع استدلال های بکار رفته در مجمع البیان، معناشناسی هرمنوتیکِ بکاررفته در کتاب فاج و گرایش هرمنوتیکی وی در کتاب حاضر.

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
نوع مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
نویسنده یا نویسندگان: 
استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
تعداد صفحات: 
263