جايگاه تبرك از ديدگاه فريقين
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه
تعداد بازدید: 225

این پایان نامه توسط خانم اسما عسكري كوهپايه از طلاب سطح 3 رشته تفسیر و علوم قرآنی موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه تدوین گردیده است.
استاد راهنمای پایان نامه: حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد حسين زنجيري
استاد مشاور پایان نامه: حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد مهدي فيروز مهر
استاد داور پایان نامه: حجت الاسلام و المسلمین آقای علي خراساني

چکیده یا فهرست: 

این پایان نامه جایگاه تبرّک از دیدگاه فریقین را مورد بررسی قرار داده است. برخی افراد یا اشیا امتیاز و مقام خاصّی در نزد خداوند متعال دارند مانند قبر و منبر پیامبر صلی الله علیه و آله و ... که انسان به واسطه¬ی لمس کردن آن¬ها به برکت و زیادی در خیر می¬رسد. شیعه و اهل سنّت، طبق آیات قرآن و روایات، تبرّک را امری جایز می¬دانند و صحابه¬ی پیامبر صلی الله علیه و آله نیز در زمان حیات و وفات پیامبر صلی الله علیه و آله به آثار پیامبر صلی الله علیه و آله، مانند آب وضو و موی ایشان و هم¬چنین به منبر و قبر ایشان تبرّک می¬جستند. و تبرّک مخصوص اسلام و مسلمانان نیست و در ادیان گذشته وجود داشته است مانند تبرّک جستن حضرت یعقوب علیه السّلام به پیراهن حضرت یوسف علیه السّلام و یا تبرّک جستن بنی اسرائیل به تابوت حضرت موسی علیه السّلام. و چون این امر توسّط خداوند ردّ نشده است خود دلیلی بر جواز آن می¬باشد. و بر این اساس در راستای تبیین جایگاه تبرّک از دیدگاه فریقین ابتدا به مفهوم شناسی واژه ی تبرّک و واژه های قریب به معنای تبرّک پرداخته و پس از معرّفی فریقین (شیعه و سنّی) و وهّابیّت،‌ به مستندات قرآنی و روایی فریقین درباره¬ی تبرّک پرداخته شده است و شبهات مطرح شده از وهّابیّت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. و برای جمع آوری مطالب از روش کتاب¬خانه¬ای استفاده شده است.

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
نوع مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
نویسنده یا نویسندگان: 
استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
استاد داور: