دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

icon website شماره تلفن: 514322333
icon website پست الکترونیک: farahmand.ict@gmail.com
icon website وابستگی سازمانی: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
icon website آدرس: مشهد/ چهارراه خسروی/ ابتدای خیابان شهید رجایی/ نبش کوچه روشن/ دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
icon website آخرین ورود کاربر: ۰۲ آذر ۱۳۹۹