تشبيه در قرآن
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه
تعداد بازدید: 244

چکیده یا فهرست: 

"ان الله جميل و يحب جماله" کلام وسيله اي است براي ارتباط بين انسانها. زيباترين نوع کلام تشبيه يعني محسوس کردن معقولات است. خداوند خالق کون و مکان با اشرف مخلوقاتش دايما ارتباط دارد و يکي از راههاي ارتباط خداوند با انسان صحبت کردن با بندگانش است. خالق زيبايي زيباترين نوع کلام "تشبيه" را براي آشنا و آگاه کردن انسان به کار برده است. آنچه در پيش رو داريد تشبيهاتي چند از کلام اهلي در کتاب الهي قرآن کريم است که به لطف خداوند در اختيار شما جويندگان کلام حق قرار گرفته است. به اميد اينکه مورد قبول حق تعالي و استفاده شما واقع شود.

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
نوع مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
نویسنده یا نویسندگان: 
استاد راهنما: 
تعداد صفحات: 
106