فضائل و اوصاف قرآن از زبان قرآن
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه
تعداد بازدید: 222

چکیده یا فهرست: 

و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمومنين" قرآن سخن خدا، جلوه گاه پروردگار جهان و سفره گسترده الهي است که بشريت را با بهترين بيان هدايت مي کند، در قرآن مجيد آيات فراواني وجود دارد که به بيان ويژگي هاي آين کتاب آسماني پرداخته است. دقت و تامل در آن ويزگي ها موجب شناخت بيشتر و بهتر قرآن مجيد مي گردد. يکي از راههاي شناخت درست قرآن مجيد مطالعه و تدبر در نامها و اوصافي است که قرآن خود را به آنها متصف ساخته است و هر يک از نامها و صفات قرآن معرف بعدي از ابعاد اقيانوس بيکران الهي ست. نوشته حاضر تحت عنوان" فضائل و وصاف قرآن را از زبان قرآن" است، که با لطف و عنايت پروردگار متعال در جهت شناختن همين بعد پر اهميت کتاب آسماني مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است. به جهت سهولت کار و استفاده بهتر، اوصاف و فضائل قرآن را در نه فصل دسته بندي کرده هر فصل داراي موضوعاتي است که شامل چند عنوان و صفت براي قرآن مي باشد. در فصل اول کليات بطور خلاصه مطرح شده و مختصري از اوصاف قرآن و نيز ديدگاههاي مفسران درباره تعداد اوصاف آن بيان شده است. در فصل دوم مهمترين نامهاي قرآن در قرآن است که نامهاي متعددي در خود قرآن اطلاق شده که هر کدام بيانگر بعد خاصي از قرآن است و به بيان ديدگاهها مفسرين در اين براه پرداخته شده است. فصل سوم مهمترين اوصاف قرآن در قرآن آورده شده که از بين نود وصف که مفسرين نقل کرده اند بيش از پنجاه وصف را با ذکر آيات مربوطه مورد دقت و بررسي قرار داديم. فصل چهارم" جامعيت قرآن" را که يکي از ويژگي هاي برجسته قرآن کريم است به بحث گذاشته و همچنين از ديدگاه حضرت علي(ع) بهره گيري شده است. در فصل ديگر جاودانگي قرآن و اعجاز آن مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در فصلهاي بعدي ويژگي هايي چون، قرآن کتاب هدايت، قرآن مايه تذکر، تاثر شگرف قرآن بر دلها، عظمت و قداست قرآن مورد بررسي قرار گرفته است. " ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، و لهادي الذي لا يضل" اين قرآن پند دهنده اي است که انسان را نمي فريبد، هدايت کننده اي است که گمراه نمي سازد.

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
نوع مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
نویسنده یا نویسندگان: 
استاد مشاور: 
تعداد صفحات: 
135