فقه پژوهی قرآنی
آدرس اینترنتی:
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل تولید محصول:
تعداد بازدید: 46

کلید واژه ها:

یکی از پررونق ترین و قدیمی ترین رشته های علوم قرآنی، فقه پژوهی قرآنی است که از دیر زمان با عنوان مستقل تفسیر آیات الاحکام و فقه القرآن مطرح بوده است. نوشته حاضر در نه فصل به توضیح و تنقیح برخی از مباحث مقدماتی و نظری فقه پژوهی قرآنی می پردازد.

چکیده یا فهرست: 

قرآن به عنوان یکی از منابع فقه، حدود فقه و احکام قرآن، اهمیت جای گاه تشریع احکام و بستر تاریخی آن، جامعیت شریعت و دین به عنوان یکی از مباحث معرفت شناسی آیات احکام، امثال در آیات احکام، آیا می توان از قصص قرآن احکام فقهی استنباط کرد؟ آیات اعتقادی از بعد فقهی، اخلاقیات قرآن و بحث حجیت استناد به فرازهای قرآنی مباحث مطرح شده در این اثر می باشد.

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
نویسنده یا نویسندگان: 
چاپخانه: 
تعداد صفحات: 
576
تصویر جلد کتاب یا نشریه: 

دیدگاه خود را بیان کنید