واژه شناسي ابعاد عقلاني انسان در قرآن
آدرس اینترنتی:
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران
محل تولید محصول:
تعداد بازدید: 6،948

کلید واژه ها:

چکیده یا فهرست: 

اين پايان نامه که با عنوان واژه شناسي ابعاد عقلاني انسان در قرآن سامان يافته از يک مقدمه و سه فصل و يک خاتمه تشکيل شده است. در مقدمه پيرامون انسان و برخي از امتيازات و ويژگي هاي انسان با بهره گيري از آيات قرآن، مطالبي آورده ام. در فصل اول راجع به انسان از ديدگاه قرآن مطالب را ذکر کرديم و روشن ساختيم که انسان از دو بعد مادي و معنوي، حيواني و روحانيو حسي و عقلي تشکيل شده است پس کوشيديم تا بعد روحاني و معنوي و عقلاني انسان را در سه بخش: خلافت الهي، کرامت انساني، و امانت دار بودن انسان با استفده از آيات قرآن بررسي نمايم. در فصل دوم بيست واژه مختلف و متنوع را که با بعد معرفت عقلاني انسان ارتباط دارد از قرآن استخراج و بحث کرده ايم. و در فصل سوم تلاش کرديم که گوشه هايي از اختلافها و تفاوتهاي موجود ميان اين واژه هاي بيست گانه را نشان دهم. در خاتمه اين پايان نامه به خلاصه و نتيجه تحقيقات سه فصل گذشته اختصاص يافته است.

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
نویسنده یا نویسندگان: 
استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
تعداد صفحات: 
93

دیدگاه خود را بیان کنید

Image CAPTCHA
واژه شناسي ابعاد عقلاني انسان در قرآن | سامانه بازنمای دستاوردهای قرآنی

خطا

وب سایت با یک خطای غیر منتظره مواجه شد. لطفا بعدا دوباره تلاش کنید.