ويژگي هاي اخلاقي امام خميني (ره) در آئينه قرآن
آدرس اینترنتی:
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران
محل تولید محصول:
تعداد بازدید: 1

کلید واژه ها: امام خمینی

چکیده یا فهرست: 

قرآن کتاب هدايت و معجزه پيامبر(ص) مي باشد که از سوي خداوند براي راهنمايي بشر نازل گشته است. قرآن کتاب خودسازي است و هر کس خود را طبق آن بسازد و به دستوراتش جامعه عمل بپوشاند سعادتمند خواهد شد. امام خميني(ره) يکي از جمله افرادي بودند که قرآن را سر لوحه زندگي خود قرار دادند و طبق رهنمودهاي آن عمل کردند. خوردن و خوابيدن و کار ايشان فقط براي خدا بود و هيچ نيت ديگري جز رضاي خدا نداشتند و به حق مصداق اين آيه شريفه بود که‎۰ قل ان صلاتي و نسکي و محياي و مماتي لله رب العالمين؛ بگو نماز و تمام عبادت من و زندگي و مرگ من همه براي خداوند پروردگار جهانيان است.) قرآن و دستوراتش بهترين الگو براي ما انسانهاست. و بعد از پيامبران و امامان معصوم، افراد با معرفت و عالم و عارف مي توانند براي ما سرمشق باشند. در اين عصر که جوانان نيازمند به يک الگوي مناسب هستند، مطالعه سيره عملي امام خميني(ره) بسيار مفيد خواهد بود. چرا که آنها در مي يابند که علي وار زيستن و تا نزديکي هاي مرز عصمت پيش رفتن افسانه نيست. تا کنون کتابي ر مورد سيره عملي امام در آئينه قرآن به چاپ نرسيده است و من نياز را احساس کردم و سعي کردم آغازگر اين راه باشم. تا هم خود به فيضي دست يابم و عطش جانسوز خود را با جرعه هايي از چشمه با برکتش التيام بخشم و هم ذره اي از دين خود را نسبت به امام عزيزمان ادا کرده باشم چرا که به فرموده پيامبر(ص)" من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية"

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
نویسنده یا نویسندگان: 
استاد راهنما: 
تعداد صفحات: 
111

دیدگاه خود را بیان کنید

Image CAPTCHA