ويژگي هاي بهره مندان از رحمت خاص خداوند در قرآن
آدرس اینترنتی:
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران
محل تولید محصول:
تعداد بازدید: 1

کلید واژه ها: رحمت الهی

چکیده یا فهرست: 

گرچه رحمت الهي شامل تمامي موجودات عالم مي شود، ولي رحمت خاص الهي (رحمت رحمانيه)، ويژه گروه خاصي از انسانها بوده و اهميت بالايي دارد؛ از اين رو حس هر طالب سعادت ابدي را بر مي انگيزد تا علت اين بهره مندي گروه خاص را در کلام وحي بيابد و بعد از يافتن رمز و رازش، و تنظم کردن زندگي کوتاه دنيا بر طبق آن، از رحمت خاص در حيات جاودانه بهره مند گردد. به لطف حق، اين تحقيق با عنوان "ويژگي هاي بهره مندان از رحمت خاص در قرآن مجيد" پس از مقدمه و بيان کليات، به معناي لغوي رحمت و کاربردش در قرآن و تبيين انواع رحمت و مصاديق رحمت خاص پرداخته؛ سپس در ادامه بع تبيين بعضي از معمترين ويژگي هاي معرفتي از دوجهت با عناوين معرفت به خدا و معرفت به خود و همچنين به بررسي ويژگي هاي گرايشي در دو بخش با عنوان حب في الله و بغض في الله که اين ويژگي هاي رفتاري از سه جهت براي انسان که نشان دهنده ايمان واقعي و معرفت است با تکيه بر آيات مرتبط و استفاده از تفاسير معتبر و همچنين ذکر مصاديقي از خود قرآن براي تماي ويژگي ها در حد ميسور ژرداخته است تا براي دوست داران اين لطف خاص، و پژوهشگران اين موضوع ايجاد انگيزه اي کرده باشد. حاصل تحقيق اين است که براي جلب رحمت خاص الهي لازم است آدمي با بينش درست و گرايش به خداف اخلاق و منش الهي داشته باشد و رفتارهايش را طبق دستورات الهي سامان دهد.

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
نویسنده یا نویسندگان: 
استاد راهنما: 
تعداد صفحات: 
120

دیدگاه خود را بیان کنید

Image CAPTCHA