اصول و قواعد کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: پژوهشکده اسلام تمدنی
تعداد بازدید: 341

چکیده یا فهرست: 

نگرش ساختاری به سوره‌های قرآن افق جديدى در درك معانى بلند اين كتاب آسمانى ‌گشوده است و روش‌هاى نوينى را در عرصه قرآن پژوهى و آموزش‌هاى قرآنى ارائه داده است. بهره‌مندی از آثار و برکات ترسیم ساختار سوره‌های قرآن کریم قبل از هر چیز منوط به آن است که ساختار و غرض سوره ها به روش علمی‌و قابل دفاع استخراج شود تا بتوان تکیه‌گاه محکمی‌برای کارکردهای مختلف آن ارائه داد. در این پژوهش تلاش شده است به منظور ضابطه‌مند نمودن مراحل کشف ساختار و غرض سوره‌های قرآن، برای نخستین بار فرآیند علمی کشف ساختار و غرض سوره‌های قرآن به طور کامل تبیین گردد و قواعد هر مرحله به روش استدلالی ارائه گردد.

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
نوع مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
نویسنده یا نویسندگان: 
تعداد صفحات: 
508
فیپا: 
978-600-195-329-3