اصول و قواعد کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن
0
No votes yet
دسته بندی: علمی پژوهشی
ثبت کننده دستاورد: پژوهشکده اسلام تمدنی
تعداد بازدید: 4

اصول و قواعد کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن

دسته دستاورد: 
قالب دستاوردهای علمی پژوهشی: 
سال تولید دستاورد: 
زبان دستاورد: 
تناسب دستاورد با مباحث قرآنی: 
رده بندی مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
نویسنده یا نویسندگان: 
تعداد صفحات: 
508
فیپا: 
978-600-195-329-3
چکیده مقاله یا فهرست کتاب: 

نگرش ساختاری به سوره‌های قرآن افق جديدى در درك معانى بلند اين كتاب آسمانى ‌گشوده است و روش‌هاى نوينى را در عرصه قرآن پژوهى و آموزش‌هاى قرآنى ارائه داده است. بهره‌مندی از آثار و برکات ترسیم ساختار سوره‌های قرآن کریم قبل از هر چیز منوط به آن است که ساختار و غرض سوره ها به روش علمی‌و قابل دفاع استخراج شود تا بتوان تکیه‌گاه محکمی‌برای کارکردهای مختلف آن ارائه داد. در این پژوهش تلاش شده است به منظور ضابطه‌مند نمودن مراحل کشف ساختار و غرض سوره‌های قرآن، برای نخستین بار فرآیند علمی کشف ساختار و غرض سوره‌های قرآن به طور کامل تبیین گردد و قواعد هر مرحله به روش استدلالی ارائه گردد.