تغییر مخاطب در قرآن: راهکارهای ترجمه
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: پژوهشکده اسلام تمدنی
تعداد بازدید: 394

چکیده یا فهرست: 

موضوع تغییر مخاطب در قرآن کریم، از قرون گذشته نیز مطرح بوده و در بین مفسرین کلام الهی، تحت عنوان صنعت التفات از آن یاد شده است. به اعتقاد نویسندگان کتاب، این صنعت یا این فن کلامی، به جهت این بوده که قرآن، نخست کتاب شفاهی بوده و از ویژگی‌های کلامی بهره‌‌مندی داشته و هنگامی که به کتابت درآمده نیز همین ویژگی‌ها را حفظ کرده است. خانم دکتر شاهسوند عقیده دارد که این تغییر مخاطب با توجه به خصایص زبان‌شناختی در زبان عربی، پچیدگی‌های معنایی و مفهومی ایجاد می‌کند که این پیچیدگی‌ها و احیانا تغییر معنا، از چشم مترجمین زبان‌های دیگر دور مانده و لذا بسیاری از مترجمین، بدون توجه به این صنعت ادبی یا به این ویژگی زبانی در قرآن، دچار مشکلات ترجمه‌ای شده‌اند که در مفهوم و معنای کلام الهی، مؤثر بوده و گاها باعث برداشت‌های ناصواب هم شده است. نویسندگان اثر در پی آن بوده‌اند که این موضوع را در یک اثر تحقیقی مستقل مورد بررسی قرار دهند و نتایج توجه و کنکاش خود در زبان قرآن و بویژه، نتایج تغییر مخاطب در جای‌جای قرآن مجید را در برخی ترجمه‌ها به فارسی یا حتی زبان‌های دیگر نشان دهند.

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
نوع مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
نویسنده یا نویسندگان: 
تعداد صفحات: 
384
فیپا: 
9786001951442