جایگاه قرآن در استنباط احکام
آدرس اینترنتی:
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل تولید محصول:
تعداد بازدید: 58

کلید واژه ها:

جایگاه قرآن در استنباط احکام تلاشی است در جهت تبیین جایگاه قرآن و توجه به آن در عرصه های اصولی و فقهی که در صصد بررسی مباحث زیر است: تحقیقی تاریخی از جایگاه قرآن در استنباط احکام؛ اصول یافتن گزاره های قرآنی در استنباط احکام؛ رابطه قرآن با سایر منابع فقه

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
نویسنده یا نویسندگان: 
تعداد صفحات: 
383

دیدگاه خود را بیان کنید