کلیپ تصویری با عنوان کمال همنشین
0
No votes yet
ثبت کننده دستاورد: موسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
تعداد بازدید: 114

کلیپ تصویری با عنوان کمال همنشین

کلیپ تصویری با عنوان کمال همنشین اثر افسانه خادم جابری طلبه سطح3موسسه اموزش عالی حوزوی مجتهده امین اصفهان

دسته دستاورد: 
قالب دستاوردهای رسانه: 
سال تولید دستاورد: 
زبان دستاورد: 
تناسب دستاورد با مباحث قرآنی: 
رده بندی مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
اجرا کننده (پیاده سازی): 
ایده پرداز: