علم نافع از منظر قرآن کريم
دسته بندی: آثار مکتوب
ثبت کننده دستاورد: موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه
تعداد بازدید: 314

تحقیق پایانی حاضر توسط خانم حميده شريفی از طلاب سطح 2 موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه تدوین گردیده است.
استاد راهنمای پایان نامه: حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد مهدی گرجيان
استاد مشاور پایان نامه: سرکار خانم فاطمه رجبی
استاد داور پایان نامه: سرکار خانم مرضيه اسکندرجوی

چکیده یا فهرست: 

یکی از کلیدی ترین مفاهیم در فرهنگ اسلامی، مفهوم «علم» است. «علم» حقیقتی است نورانی که از جمله نیازهای اساسی انسان برای هدایت‌گری او در مسیر عبودیت محسوب می‌شود.
در روایات معصومین(ع) ، سخن از علمی است که نافع باشد و این نوع از علم است که می‌تواند بشر را به سمت معلوم حقیقی‌اش راهنمایی کند. هم‌چنین به ما آموخته‌اند که در دعاهایمان از علم غیر نافع به خداوند پناه ببریم چرا که این علم، قادر به تأمین ظرفیت‌های الهی بشر نیست.
این پژوهش به دنبال سفارش‌های فراوان ائمه اطهار(ع) پیرامون علم آموزی از طرفی و گستردگی علوم در عصر جدید از طرف دیگر، بر آن است تا علم را از منظر قرآن کریم که کتاب هدایت و برنامه زندگی بشر می‌باشد، بررسی نماید و ویژگی‌های مهم علم نافع که همان علم قرآنی است را بر شمرد و خصوصیات علم غیر نافع را معرفی نماید.
در راستای تأمین این مهم، نوشتار حاضر در سه فصل تنظیم گردیده؛ فصل اول، هویت شناسی علم است از دیدگاه اهل لغت و اندیشمندان و نظراتی که عالمان اسلامی درباره علم نافع مطرح کرده‌اند. فصل دوم، به بیان ویژگی‌های علم نافع از منظر قرآن کریم پرداخته و فصل سوم پیرامون ویژگی‌های علم غیرنافع از منظر قرآن کریم سخن گفته است.

محور محصول: 
قالب آثار مکتوب: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
نوع مخاطب: 
سطح تحصیلی مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
نویسنده یا نویسندگان: 
استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
استاد داور: