مجموعه آثار آیت‌الله محمدهادی معرفت
آدرس اینترنتی:
ثبت کننده دستاورد: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل تولید محصول:
تعداد بازدید: 74

کلید واژه ها:

نمایه موضوعی آثار علوم قرآنی آیت الله معرفت (ره)
متن کامل 10 جلد کتاب التمهید فی علوم القرآن، که یکی از آثار برجسته در حوزه علوم قرآنی می باشد.
ارائه متون فوق به همراه کتابشناسی تحلیلی و توصیفی و فهرست آیات و عناوین.
بیش از 8000 اصطلاح در حوزه علوم قرآنی به همراه ارجاعات و نمایه ها در کتاب التمهید.
حدود 390 مستند اعلام از اسامی بکار رفته در کتاب التمهید به همراه مترادفات.
حدود 5000 نمایه و چکیده از متون التمهید به همراه آدرسهای هر یک در کتاب فوق.

محور محصول: 
قالب محصولات دیجیتالی: 
زبان محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
سیستم عامل: 
قابلیتها و ویژگی های محصول: 

زندگینامه تفصیلی و اجمالی آیت الله معرفت(ره)
52 قطعه از سخنرانیهای ایشان به صورت صوت
5 قطعه از فیلمهای سخنرانی ایشان
حدود 60 مقاله فارسی و عربی از آیت الله معرفت و کتابشناسی 21 اثر دیگر ایشان.
35 مورد خاطره، سخنرانی، مقاله، فیلم و... در رابطه با مقام و شخصیت علمی و قرآنی این عالم فرزانه از زبان شخصیتهای علمی، سیاسی و دوستان و بستگان ایشان.
دسترسی آسان به اطلاعات و امکان جستجوهای متنوع در قسمتهای مختلف برنامه.
امکان یادداشت برداری

دیدگاه خود را بیان کنید