پایگاه تخصصی علوم قرآنی
آدرس اینترنتی: https://adminthesaurus.isca.ac.ir/
ثبت کننده دستاورد: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل تولید محصول:
تعداد بازدید: 59

محور محصول: 
قالب محصولات دیجیتالی: 
زبان محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
قابلیتها و ویژگی های محصول: 

 چند محیطی (Multi UI)
 چند سازمانی (Multi Organization)
 چند زبانی (Multi lingual)
 چند نقشی (Multi role)
 امنیت بالا
 مقیاس پذیری بالا
 داشبوردهای مدیریتی و گزارش های تحلیلی روی تمامی سیستم ها
 تغییرپذیری سیستم
 بستری تخصصی برای سازماندهی اطلاعات برپایه اصطلاحنامه
 قابلیت مدیریت چند اصطلاحنامه¬ای
 تعیین قوانین کنترل اطلاعات در زمان ثبت یا ویرایش اطلاعات
 تصویب فرایندی رکوردهای اطلاعاتی
 امنیت بالا با بکارگیری الگوریتم¬های رمزنگاری
 شناسایی رکوردهای اطلاعاتی مشابه
 ادغام رکوردهای اطلاعاتی
 گزارش¬های متنوع خطی، آماری و گرافیکی از بخش¬های مختلف
 ارایه سرویس به نرم¬افزارهای مختلف
 دارای پنل تخصصی
 دارای سطوح مختلف دسترسی
 تعیین نقش¬های سلسله¬مراتبی و تفویض اختیار
 موتور جستجوی متمرکز جهت بازیابی اطلاعات در بخش¬های مختلف
 نمایش یکپارچه اطلاعات مرتبط به یک اصطلاح اعم از جزئیات اصطلاح، درختواره اصطلاح، فرهنگنامه، نمایه و منابع
 نگهداری تمامی فعالیت¬های صورت گرفته کاربران در پایگاه و تحلیل رفتار کاربران
 دارای نظام ارزشیابی عملکرد افراد و اطلاعات

دیدگاه خود را بیان کنید