پایگاه نمایه آیات و روایات
آدرس اینترنتی:
ثبت کننده دستاورد: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل تولید محصول:
تعداد بازدید: 64

کلید واژه ها:

این پایگاه با دو هدف استخراج و تهیه فهرستی از نمایه آیات و روایات منابع مختلف حوزه های علوم اسلامی و شناسایی موقعیت آیات در قرآن و روایات در مناغبع روایی طراحی و پیاده سازی شده است.

محور محصول: 
قالب محصولات دیجیتالی: 
سال تولید محصول: 
زبان محصول: 
نوع مخاطب: 
گروه سنی مخاطب: 
گروه جنسی مخاطب: 
تناسب محصول با مباحث قرآنی: 
قابلیتها و ویژگی های محصول: 

امکان ورود فایل های حاوی متن
امکان تعریف فرمت‌های خاص
استخراج فهرست آیات متن
استخراج فهرست روایات متن
مرتب‌سازی نمایه‌ها بر اساس سور و آیات
جستجو در متن بصورت کلمه و پاراگراف
امکان جستجوی آیه و روایت مورد نظر
امکان جستجوی آیات مشابه در سور دیگر
امکان جستجوی کلمات قرآن و آمار آنها مانند: لیل، یوم، آخرت، موسی و....

دیدگاه خود را بیان کنید